Är det äntligen dags för Natur på recept? Nu finns enkla metoder som fungerar!

Tummen upp för Natur på recept? Nu finns enkla metoder som fungerar. Foto: Shutterstock.

Det finns otaliga studier på att vi blir lugnare och mår bättre av att vistas i naturen. 

Men för att det ska bli av måste det vara enkelt. 

Är det möjligt att hitta en metod som är så enkel och tydlig att den kan förskrivas av sjukvården? Eller ännu hellre, kunna användas av människor på egen hand för att behandla eller förebygga ohälsa. 

Fysisk aktivitet på recept är väletablerat sedan länge, och erfarenheterna därifrån är positiva. Är det dags för Natur på recept nu?

Ett par forskare har i alla fall hittat enkla metoder som verkar fungera.

Semiguidade skogsbad

Cecilia Malmqvist vid Linnéuniversitetet har inom projektet Skogens hälsofrämjande värden provat ”semiguidade skogsbad”. Deltagare fick hjälp av sjuksköterskestudenter att ta sig ut i ett skogsområde, men väl där fick de sköta sig själva under 45 minuter. 

Enda instruktionen var att de skulle ”ta in skogen med alla sinnen”. 

Skogsbaden upprepades två gånger i veckan under fyra veckor. 

– Vi ville att det inte skulle vara någon vidare styrning. Man ska kunna göra det själv med en kortare introduktion och inte vara beroende av en grupp, säger Cecilia Malmqvist . 

Deltagarna fick också om de ville skriva ner sina upplevelser i en skogsdagbok. 

Skogsbaden gav mersmak

Studien omfattade bara åtta deltagare, och det går inte att dra några säkra slutsatser om resultatet. Men det är tydligt att skogsbaden uppskattades av deltagarna, och att metoden verkar fungera.  

 – Alla som anmälde sig genomförde studien. Och de gick också ut oftare i skogen förutom de tillfällen som ingick i försöket. Deltagarna började också göra nya saker i skogen, som att titta på fåglar eller imitera skogsbaden själva. 

 – Deltagarna upplevde också att de mådde bättre, var lite piggare och gladare, säger Cecilia Malmqvist. 

Naturen lugnar på tio minuter 

Vid University of Michigan provade forskaren MaryCarol Hunter en ännu enklare och mer anpassningsbar metod

De 44 deltagarna i den studien skulle tillbringa minst tio minuter i någon form av natur, tre gånger i veckan under åtta veckor. 

Vad som räknas som natur fick deltagarna bestämma själva. Det kan vara en park eller utsikt över en sjö. Det viktiga var att de själva fick en upplevelse av natur. 

Under sin naturvistelse kunde de gå eller sitta stilla, eller omväxlande gå och sitta. De fick inte använda sociala media eller internet, ringa i telefonen, prata eller läsa. 

Deltagarna fick också fritt välja när de skulle ta sina ”nature experiences”. 

Stressen minskade med 25 procent

För att utvärdera effekten valde MaryCarol Hunter att analysera halten av två olika stresshormoner i saliv. Vid fyra tillfällen fick deltagarna själva ta salivprov före och efter sin naturvistelse. 

När proven analyserades visade det sig att halten av stresshormoner sjunkit med i genomsnitt 25 procent! 

Bäst effekt per tidsenhet fick man efter ca 20 minuter i naturen. Efter det fortsatte halten av stresshormonerna att sjunka, men i långsammare takt. 

Även i den här studien var det många som faktiskt genomförde den, vilket tyder på att den är enkel nog för att kunna passa in i en hektisk vardag. 

”Gå ut i något som liknar skog”

För att sammanfatta verkar det alltså som att korta naturvistelser har en tydlig effekt på välbefinnandet, och att det kan vara enkelt att förskriva. 

– Kalla det vad du vill men ge dig ut i skogen. Eller något som liknar skogen. En yta med träd, säger Cecilia Malmqvist.”  

Med tanke på den goda effekten verkar det vara hög tid för Natur på recept.

Lägg till att naturvistelse är gratis, lättillgängligt och inte har några negativa biverkningar och du har ett ”superpiller”.

Vad väntar vi på?

Bosse Rosén

P.S. I väntan på att Natur på recept ska bli verklighet har jag lanserat ett eget 8-veckorsprogram baserat på MaryCarol Hunters upplägg. Jag kallar det ”Ta svart bälte i stubbsittning”.

Du kan börja nu!

D.S.