När du känner dig avspänd i naturen, är det mindfulness du övar då? Eller är det något annat? Och hur ska du tänka för att få ut mest av din stund i skogen?  Bosse på UtemaningenInspirerar till vardagsharmoni trots allt. utemaningen.se

Läs mer