Har du drabbats av Coronablues? Gå ut! En stund i en park kan hjälpa dig klara krisen, visar ny forskning. 

Stadsnära natur är ”ett perfekt krisinstrument” visar ny forskning. Foto: Unsplash.

Vi människor är sociala djur. 

Att umgås, prata och ha nära kontakt är nedärvt i oss sedan årmiljoner. 

Därför kan den sociala isoleringen orsaka både stress, ångest och oro. 

Men miljöforskaren Matteo Giusti vid Högskolan i Gävle har en lika enkel som kraftfull lösning: Gå ut. 

Sverige är fullt av parker med gott om plats, och till skillnad från i många andra länder är parkerna fortfarande öppna. Den urbana naturen hjälper! 

– Den är ett perfekt krisinstrument genom att både främja social distans och stärka vår fysiska och psykiska hälsa. Vi kan här lätt umgås med familj, vänner och grannar på lagom distans utan att riskera att bli smittade, säger Matteo Giusti till tidningen Sveriges Natur. 

Ökar din motståndskraft

Matteo Giusti har studerat den stadsnära naturens roll som källa till återhämtning och motståndskraft under pandemin. Och det är mycket naturen kan göra för oss, visar studien

Naturen inger lugn och avkoppling och blir en frizon där man kan slippa stress oro och instängdhet. Men parkerna inbjuder också möjlighet att röra sig, och då tillkommer ytterligare positiva effekter, enligt artikeln.  

Fysisk aktivitet stärker kroppen, ger motståndskraft mot smittan och har även visat sig lindra ångest och posttraumatiska symtom. 

Slutsats: din närmsta dunge är en multivitamin du inte vill vara utan. 

Ta dig ett skogsbad i miniformat redan idag. Naturen är din kompis

Vad väntar du på?