Kan vi fortsätta arrangera skogsbad trots coronapandemin? Ja, om vi är försiktiga. Så här har jag använt Folkhälsomyndighetens nya verktyg för riskbedömning. 

Håll avstånd och gå i små grupper. Det är ett par faktorer för att skogsbada säkert.

I slutet av mars skulle jag leda en mindfulnessvandring i samarbete med Friluftsfrämjandet. Ett meddelande dök upp på Messenger: "Gör du riskbedömning enligt FHM? Hur kommunicera med deltagarna?".

Jag blev lite tagen på sängen. Jag hade tänkt i allmänna termer att "vi är ute och håller avstånd, så det borde vara ok".

Med Folkhälsomyndighetens mall för riskbedömning blev jag mycket tryggare i att jag med gott samvete kan genomföra vandringen. Men jag har också gjort en del anpassningar.

Så här gjorde jag.

Ett: Jag kollar punkterna i riskbedömningen

Jag öppnade dokumentet och gick igenom tabellen över risker.

 1. Stort antal deltagare.
  Nej. Vi kommer vara 9 personer. "Stort antal" är förstås en bedömning, men tillåtet antal är ju 50 just nu. Jag stängde anmälan för säkerhets skull.
 2. Internationellt deltagande.
  Nej. I alla fall inte som jag vet.
 3. Deltagare med samhällsviktiga arbeten.
  Det vet jag inte. Gör en mental not att lägga den bedömningen på deltagarna själva.
 4. Riskgrupper.
  Det vet jag inte heller. Bestämmer mig för att ta med även det i kommunikation till deltagare.
 5. Typ av aktivitet.
  Här står "Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus."
  Vi kommer vara utomhus, och kan hålla avstånd. Så den punkten är ok.
 6. Längden på evenemanget.
  "Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning. Termen "ett par timmar" är vag. Mitt evenemang är utsatt att vara tre timmar, men det finns marginal att korta av, så jag bedömer även den punkten som ok.

Så långt känns det bra.

Tre av fem punkter kan jag sätta ok på. Övriga två kan jag lämna till deltagarna.

Efter tabellen med risker följer en checklista. Den innehåller ett par punkter om hygienåtgärder och toaletter.

Ute i skogen finns inga toaletter, och inga handfat med tvål och vatten.

Men det innebär inte totalt nej, utan enligt verktyget ska "riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas" för de punkter jag inte kan svara klart nej på.

Två: Jag gör en handlingsplan

Jag bestämmer mig för några åtgärder under aktiviteten:

 • Hålla samlingarna korta, och uppmana deltagare att hålla avstånd.
 • Uppmana deltagare att hosta i armvecket eller en näsduk om de behöver hosta.
 • Ta med handsprit och erbjuda deltagarna.
 • Korta ner tiden.
 • Skicka ett mail till deltagarna med information om min bedömning, där jag också uppmanar deltagarna att göra sin egen bedömning.

Tre: Jag mailar deltagarna

Det är superbra att ha föranmälan! Då har jag allas e-postadresser och kan skicka ut ett mail i förväg.

Förutom praktisk information lade jag till den här Corona-infon:

Corona-info

Jag har gjort en riskbedömning för arrangörer enligt Folhälsomyndighetens riktlinjer och bedömer att vi kan genomföra vandringen med vissa försiktighetsåtgärder. 

Så här har jag gjort bedömningen: 

 • Vi är en liten grupp (totalt 9 personer som det ser ut nu). 
 • Vi är utomhus. 
 • Vi håller inte på längre än några timmar. 
 • Vi har inget internationellt deltagande. 
 • Vi har möjlighet att hålla avstånd. 

Gör din egen bedömning

Nu är det din tur att tänka till: 

 • Tillhör du någon riskgrupp? Över 70 år? Andra sjukdomar? Överväg att stanna hemma. 
 • Har du samhällsviktigt arbete? Till exempel inom vården. Överväg att stanna hemma. 
 • Känner du dig inte helt frisk? Stanna hemma! 

Du kan läsa Folkhälsomyndighetens allmänna råd här. 

Så här hjälps vi åt att minska risken:

 • Undvik helst att samåka till aktiviteten. 
 • Vi tar inte i hand. (Vi kan köra "corona-hälsning" med armbågen eller liknande.) 
 • Vi håller lite avstånd under samlingar och vandring. 
 • Behöver vi nysa så gör vi det i armvecket eller en näsduk. 
 • Jag har med mig handsprit för den som behöver. Ta gärna med din egen. 

Phu! Mycket att tänka på. Trots allt tror jag att naturen är en av de säkraste platserna att vara på. 

Mailet fick effekt direkt. En deltagare mailade tillbaka och avbokade eftersom hon inte kände sig helt kry.

Jag tror också att det känns tryggt för deltagarna att veta att ledaren har gjort en bedömning med någon form av strukturerat verktyg.

Folkhälsomyndigheten: "Fortsätt vara ute".

Ytterligare stöd fick jag av Friluftsfrämjandets rekommendationer efter kontakt med Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten säger att Friluftsfrämjandet har ett mycket viktigt uppdrag, och uppmuntrar oss att fortsätta genomföra friluftsaktiviteter med barn, unga och vuxna (under 70 år).

De innehåller också ett par punkter om att inte samåka, och inte laga mat tillsammans.

Friluftsfrämjandet rekommenderar också att inte ha större grupper än ungefär 10 personer.

Slutsats: fortsätt gå ut

Inte vet jag om allt blev 100% rätt. Men för mig känns det bra att ha övervägt frågan och bedömt så gott jag kunnat.

Min slutsats är: sluta inte gå ut i skogen med grupper. Det är förmodligen bland det mest hälsobringande vi kan göra.

Men tänk till, gör en riskbedömning och informera deltagarna.

Och så måste vi förstås fortsätta att hålla koll på om rekommendationerna ändra.

God tur!

/Bosse

P.S. Det kändes fint att skicka meddelande tillbaka på Messenger: "Visst, jag har gjort riskbedömning och mailar deltagarna".
D.S.