Det är ok att kalla din aktivitet för skogsbad. Tänk bara efter hur det känns för dig.

Visst får du använda termen skogsbad för lugna naturaktiviteter.
Om du är närvarande med dina sinnen i naturen, då skogsbadar du. Foto: Unsplash.

De som går kursen Friskvårdsguide undrar ibland om ifall det är ok att använda begreppet skogsbad för lugna må bra-aktiviteter i naturen.

Mitt svar är ja, det får du. Men tänk efter hur det känns för dig.

Så här resonerar jag:

Skogsbad är inte namnskyddat

Det här är kanske det viktigaste argumentet. De begrepp och varumärken som någon har ensamrätt på finns upptagna i Svensk varumärkesdatabas.

Varken termen skogsbad eller shinrin-yoku finns upptagna där (juli 2020). Det är inte heller troligt att någon skulle få ensamrätt på dem om den ansökte, eftersom begreppen numera används så flitigt. Mer om det strax.

Så rent juridiskt är det fritt fram.

Skogsbad kan se ut på många sätt

Dr Qing Li, som både forskat, skrivit om och lärt ut skogsbad i decennier skriver så här om vad skogsbad är i boken Shinrin-yoku. The art and science of forest bathing (för övrigt en mycket läsvärd bok):

”The art of forest-bathing is the art of connecting with nature through our senses. All we have to do is accept the invitation. Mother Nature does the rest.”

Så när vi är i naturen och är uppmärksamma på direkta sinnesintryck – då skogsbadar vi enligt Dr Li.

Det kan sedan ske i sällskap med en guide eller på egen hand. I grupp eller ensam.

Jag gillar särskilt att han pratar om the art of forest-bathing. Det är så jag ser guidning i friskvårdssyfte också. Det är en konstform snarare än en färdig mall som bara kan se ut på ett visst sätt.

Som naturen själv, inte sant?

Många använder redan begreppet skogsbad

Termen Skogsbad har blivit något av ett hushållsord. Det kom in på nyordslistan 2017 tillsammans med killgissa, döstäda och fejkade nyheter.

En googlesökning på skogsbad ger 148 000 träffar (juli 2020).

På facebooksidan Skogsbad i Sverige är det många som erbjuder olika varianter på skogsbad. En del är utbildade skogsbadsguider eller skogsterapiguider, andra inte.

Men man kan lugnt utgå från att det handlar om lugna aktiviteter i naturen.

Forskaren Cecilia Malmqvist på Linnéuniversitetet har en pragmatisk syn på begreppet skogsbad.

Inom ramen för projektet Skogens hälsofrämjande värden har deltagare fått uppleva vad hon kallar semiguidade skogsbad. De består i att deltagarna får hjälp att ta sig ut i ett skogsområde, men väl där sker ingen guidning utan skogsbadet består i att de tar det lugnt och är i skogen.

– Vi valde att kalla det skogsbad, eftersom aktiviteten präglas av ganska stor enkelhet. Vi ville också särskilja från fysisk aktivitet som vi också vet är bra.

– Vår aktivitet rimmade bra med definitionen av skogsbad: Kravlöst varande i skogen, ta in skogen med alla sinnen. Om det finns ett etablerat begrepp ska man använda det. Det är också mycket lättare att säga skogsbad än ”kravlös vistelse i naturen med alla sinnen”, säger Cecilia Malmqvist.

Är du tveksam? Använd en variant!

Åsa Ottosson, som skrivit Närmare naturen och andra fantastiska böcker om natur och hälsa har gjort sina egna varianter på termen skogsbad, till exempel ”Skogsbad på mitt sätt” eller ”Skogsbad á la Urnatur”.

– Jag går min egen väg och har hittat inspiration också av andra naturhälsoguider än de japanska. Men vid varje skogsbadsguidning berättar jag om shinrin-yokuns ursprung. Japanernas sätt att kombinera forskning med praktik – och dessutom få myndigheterna att betala för det är ju världsunikt, säger Åsa Ottosson.

Själv har jag ibland kallat aktiviteter för ”Skogsbadspromenad”. Du är fullsändigt fri att hitta på något som du tycker är passande och intresseväckande. Med begreppet skogsbad i namnet eller inte.

”Vattna inte ur begreppet”

Psykologen Petra Ellora Cau Wetterholm har en lite annurlunda syn på hur begreppet skogsbad används.

Hon är nog den som mest förknippas med skogsbad i Sverige. Och hon vill värna om att det finns en kvalitet när man använder begreppet skogsbad.

– Vem som helst är fri att använda termen skogsbad och det är bra att ”känna efter” om det är skogsbad eller ej om en vill använda termen. Men precis som med mindfulness, yoga och andra utövningar av kaliber är det fint om inte begreppet urvattnas alldeles. Särskilt bland guider.

– För mig som utbildar i ämnet, utvecklar teoretisk metod och skriver vetenskaplig text blir det knepigare. För mig finns det flera aspekter och nivåer av skogsbad som behöver vara uppfyllda för att det ska kallas skogsbad. Alldeles särskilt om man är guide. Och en  underliggande medvetenhet, kunskap och  egen erfarenhet av skogsbad och naturkontakt, säger Petra Ellra Cau Wetterholm.

Bli skogsbadsguide, vetja!

Vill du en gång för alla undanröja alla tveksamheter till att använda begreppet skogsbad kan du förstås utbilda dig till certifierad skogsbadsguide. Eller till och med skogsterapiguide.

Det är en längre och djupare utbildning som innefattar både teori, praktik och handledning.

I Sverige är det just Petra Ellora Cau Wetterholm som står bakom utbildningarna.

Läs mer på Shinrin-yoku Sweden.

Min slutsats: kalla det vad du vill. Men gå ut.

Närhelst man är tveksam inför något kan det hjälpa att zooma ut och fråga sig vad som är grejen i det stora hela?

För min del mynnar frågan ut i varför vi som för fram naturen som hälsokälla gör det vi gör.

Är det för att få fler att må bättre i samklang med naturen? Eller är det för att ängsligt hålla på etiketter och värna om ”mitt”?

Cecilia Malmqvist uttryckte det kärnfullt:

– Kalla det vad du vill men ge dig ut i skogen. Eller nåt som liknar skogen. En yta med träd, säger Cecilia Malmqvist.

Så vill du använda begreppet skogsbad, gör det. Kanske trampar du någon på tårna. Kanske hjälper du någon att hitta lugn och fokus tack vare att du använde just det ordet.

Känns det ändå inte helt rätt, välj något annat.

Det finns miljarder sätt att hitta lugn och fokus i naturen, oavsett vad du kallar det.

/Bosse

P.S. En kul parentes:

Begreppet Friskvårdsguide är inte heller namnskyddat, så vem som helst får använda det. Och det är helt ok. Men för tillfället förknippas det med den endagskurs i må bra-guidning som jag skapat och som något hundratal personer gått igenom.

D.S.