Projektet Häng med oss ut i Skåne gör att deltagaren Per orkar leva lite till, och har ökat välbefinnandet för alla deltagare.

Therese Rosenkvist är projektledare för Häng med oss ut. Foto: Kajsa Ljungberg.

– Mitt liv hade fullständigt gått sönder och jag hamnade på psykakuten för jag såg inget annat alternativ än att ta livet av mig. 

Det berättar Per, en av deltagarna i projektet Häng med oss ut i Sjöbo. 

– Första gången var det ganska nervöst. Det var en massa människor jag inte kände, och jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig. Men det vände ganska fort till något positivt, säger Per. 

Utevistelse betyder mycket

Den som drog igång projektet är Therese Rosenkvist. Hon är arbetsterapeut inom socialpsykiatrin, men också ledare inom Friluftsfrämjandet. 

Redan innan projektet drog hon igång såg hon att utevistelse betydde mycket för hennes klienter. 

– En gång i månaden var vi ute, och deltagarna återkom ofta till de här tillfällena och beskrev känslan. ”Therese kommer du ihåg när vi gick i mossan där hur det kändes under fötterna”, säger Therese Rosenkvist. 

Med sin bakgrund inom Friluftsfrämjandet och kunskap om naturens välgörande effekter kände Therese att hon ville göra mer. 

Hon sökte och fick 30 000 kronor från Region Skåne för projektet Häng med oss ut som är ett samarbete mellan socialpsykiatrin och Friluftsfrämjandet. 

Guldkorn i tillvaron

Deltagarna har träffats var tredje vecka och provat på många olika friluftsaktiviteter. De har cyklat mountainbike, paddlat och klättrat. 

– Träffarna har blivit guldkorn i tillvaron, och det hände något med deltagarna när vi var ute.
–De tog för sig på ett annat sätt än inomhus, och även den sociala biten blev lättare. De kunde gå och småprata under en aktivitet, berättar Therese Rosenkvist. 

Att cykla mountainbike är en av aktiviteterna deltagarna i Häng med oss ut provat på. Foto: Therese Rosenkvist.

Det är okej att gråta

Men det har också funnits tid till att gå åt sidan och vara för sig själv en stund. 

–Där förstår folk varandra. Där är det okej att må dåligt. Det är okej att gråta en stund Ingen förstår en som när man själv har psykisk ohälsa, berättar Lina, en av deltagarna. 

I naturen är det okej att må som man mår. Foto: Therese Rosenkvist.

Lyfter deltagarna på många plan 

En utvärdering visar att projektet lyft deltagarna på flera sätt. Man har mätt symptom på  nedstämdhet, ångest och social fobi. Och alla deltagare har förbättrats minst ett steg på skalan. 

Det tyder på att naturvistelserna haft stor betydelse för hur deltagarna mår. 

– Vi har också sett att någon har gått upp i sysselsättningsgrad. Och flera deltagare har blivit ledare inom Friluftsfrämjandet och en av dem håller nu i täljkurser, säger Therese Rosenkvist. 

”All inclusive” en framgångsfaktor

Therese Rosenkvist har jobbat hårt för att sänka trösklarna för att delta. Även om deltagarna känner på sig att de skulle må bra av att vara ute är det mycket som kan hindra. 

Det kan vara dagsformen, problem att ta sig till en viss plats eller att man inte har utrustning eller orkar fixa matsäck till exempel. 

Därför har deltagarna fått en sorts friluftsupplevelser ”all inclusive”. 

– Vi fixar allt. Vi ser till att deltagarna har ryggsäck och sittunderlag, och vi ordnar fika. Allt deltagarna behöver göra är att bestämma sig för att följa med, säger Therese Rosenkvist. 

Naturlig vila. Foto: Therese Rosenkvist.

Lätt att gå vidare

En tanke med projektet är att det ska finnas ett steg vidare för de deltagare som vill ha en fortsättning. Det steget blir helt naturligt i och med samarbetet med Friluftsfrämjandet. 

Under en del av aktiviteterna har ideella ledare från Friluftsfrämjandet varit med som instruktörer. 

– När deltagare fått träffa de ordinarie ledarna ute på en aktivitet kan de känna att ”det här kan jag vara med på”, berättar Therese Rosenkvist. 

Deltagarna i projektet har också blivit medlemmar i Friluftsfrämjandet. På så sätt är det enkelt för den som vill att delta i Friluftsfrämjandets ordinarie verksamhet. 

Samarbetet med Friluftsfrämjandet gör det lätt att gå vidare. Foto: Therese Rosenkvist.

Ny ledarutbildning 

Therese Rosenkvist är angelägen om att fler ska upptäcka det här sättet att arbeta. Därför har hon i samarbete med Friluftsfrämjandet utarbetat en ledarutbildning som riktar sig specifikt till att leda personer med psykisk ohälsa. 

Kursen riktar sig till personer som arbetar inom psykiatrin, och bygger på med friluftskunskap och erfarenheter från projektet. 

Kursen löper över två dagar med en hemuppgift mellan kurstillfällena. 

”Gör att jag orkar leva ett tag till”

Per är fortfarande i livet. 

– Häng med oss ut är det som håller liv i mig. Det är det som gör att jag orkar leva ett tag till, säger Per.

Se filmen om projektet Häng med oss ut.