Naturen kan minska stress, förebygga sjukdom och stärka välbefinnandet. Men hur vet vi det? 

Varsågod – här är några exempel på vad forskare och andra kommit fram till. 

Naturen håller dig stark. Foto: Shutterstock.

Naturen håller dig frisk (2018)

En metastudie från University of East Anglia 2018 tittade på 140 studier omfattande fler än 290 miljoner människor.

De fann att naturen minskar risken för:

 • Diabetes typ 2
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • För tidig död
 • Stress och
 • Högt blodtryck.

It’s official — spending time outside is good for you


Två timmar i veckan i naturen stärker välbefinnandet  (2019)

Forskare från University of Exeter fann att de som tillbringar minst 120 minuter i veckan i naturen rapporterar god hälsa och psykiskt välbefinnande i signifikant högre grad än de som inte besöker naturen alls under en genomsnittlig vecka.

Om du besöker naturen två timmar i sträck eller utspritt på flera kortare besök spelar ingen roll enligt den här studien som omfattade knappt 20 000 engelsmän.Two hours a week is key dose of nature for health and wellbeing (Science Daily)


10 minuter i naturen minskar stress med 21% (2019)

Stressad? Ta ett naturpiller!

Forskaren Marycarol Hunter vid University of Michigan använde ett enkelt 8-veckorsprogram för att se om korta naturvistelser kan minska stress.

Deltagarna fick tillbringa minst 10 minuter om dagen, 3 gånger i veckan i något de själva uppfattade som natur.

De fick själva välja vilka dagar, hur länge och vilken tid på dagen de tog sina naturstunder.

Enda begränsningen var att de inte skulle mobiltelefon eller annan teknologi, träna eller prata med andra.

Studien visade att stresshormonet cortisol i saliv minskade med i snitt 21,3%.

Bäst utbyte hade de som satt i ca 20 minuter.

Läs mer: Stressed out in the city? Take a ‘nature pill (NY Times)

Läs hela studien på Frontiers in Psychology


15 minuter i skogen ger återhämtning från stress (2014)

Stressade personer börjar återhämta sig efter bara 15 minuter i gröna omgivningar, visar Dr Liisa Tyrväinens forskning i Finland.

Några av effekterna av att vara i naturen var:

 • Lägre blodtryck
 • Lägre puls
 • Minskad muskelspänning
 • Ökad aktivitet i parasympatiska nervsystemet

Läs mer:


En promenad i parken är som meditation för hjärnan (2012)

En grupp människor fick promenera ca 25 minuter genom Edinburgh med portabla EEG-mätare på huvudet.
Promenaden började i ett shoppingdistrikt, gick sedan genom en park och slutade i ett affärsområde med mycket buller och trafik.

Hjärnaktiviteten skilde sig tydligt mellan de tre områdena.

 • I de livliga stadsområdena dominerade hjärnaktivitet associerad med frustration och riktad uppmärksamhet.
 • I parken var hjärnaktivitet associerad med meditation högre.

Läs mer:


Naturpromenader minskar grubbel och ältande (2015)

En promenad i lugna alléer och parker minskar grubbel och ältande mer än motsvarande promenad längs en trafikerad väg.

Det visar en studie av Gregor Batman vid Stanford.

Försöket kan delvis förklara varför psykisk ohälsa är vanligare i städer än på landsbygd.

Läs mer: Naturpromenader minskar grubbel och ältande (Den kulturella hjärnan).

En promenad i parken minskar grubblande. Foto: Gautam Krishnan, Unsplash.

30 vilda dagar ger bestående effekter (2016)

När The Wildlife Trust uppmanade engelsmännen att ”Göra något vilt” varje dag under en månad i kampanjen 30 days wild deltog 18 500 personer.

Totalt utförde de över 300 000 olika naturaktiviteter de själva valde. Aktiviteterna kunde vara korta och enkla eller längre och mer omfattande.

Här är några av de föreslagna aktiviteterna: 

 • Njut av en solnedgång.
 • Twittra om din favoritplats i naturen.
 • Tillverka en fågelmatare
 • Titta up
 • Bestig en höjd och beskåda utsikten.

Resultaten visade att aktiviteterna ökade människors:

 • Hälsa
 • Lycka
 • Kontakt med naturen och
 • Aktiviteter för naturen, som att mata fåglar eller plantera blommor som bin gillar.

Satsningen var alltså både bra för människor och naturen. Och resultaten höll i sig i månader efter kampanjen.

Antal människor som rapporterade sin hälsa som ”utmärkt” ökade med 30%

Läs mer


Utsikt mot träd gör kirurgpatienter friska snabbare (1984)

En klassisk och ofta citerad studie av miljöpsykologen Roger Ulrich.

Studien omfattade 46 patienter som blivit fått gallblåsan bortopererad på ett sjukhus i Pennsylvania.

Hälften av patienterna hade utsikt över träd och hälften över en tegelvägg.

De som hade utsikt över träd påverkades positivt på flera sätt:

 • en dags kortare sjukhusvistelse
 • behövde mindre doser av starka smärtstillande
 • hade färre komplikationer och
 • beskrevs i mer positiva ordalag av sjuksköterskorna.

Läs mer: View Through a Window May Influence Recovery from Surgery


Nu är det inne att jobba ute (2019)

Att flytta en del av kontorsarbetet utomhus har flera fördelar konstaterar forskaren Susanna Toivanen i rapporten Ute är inne. Kom igång med kontorsarbete utomhus.

Fem anledningar att jobba mer utomhus: 

 • Variation i arbetet
 • Minskad stress och snabbare återhämtning
 • Mer dagsljus, som behövs för att vi ska må bra
 • Främjar hälsa och stärker immunförsvaret
 • Tankeverksamhet och kreativitet stimuleras.

Källa: Ute är inne. Kom igång med kontorsarbete utomhus. Akademiska Hus.


Natur minskar våld och ökar sammanhållning (2015)

En studie i Storbritannien med 2 000 deltagare fann att kontakt med naturen leder till

 • ökad känsla av sammanhållning och
 • mindre brottslighet

Att närhet till natur leder till färre brott kan ha flera orsaker, tror Netta Weinstein, som är en av författarna till studien.

Dels kan den ökade känslan av sammanhållning med samhället leda till färre brott. Alltså en indirekt

Men hon tror också att naturens psykologiska effekter, som minskad stress, depression och ångest kan göra människor mindre benägna att begå brott.

Läs mer:


Tillgång till grönska minskar ojämlikhet i hälsa

Skillnaden i psykiskt välbefinnande mellan rika och fattiga minskade med 40 procent hos dem som har god tillgång till grönområden, visar en europeisk jättestudie.

Deltagarna svarade på frågor om hur lätt eller svårt de hade att få ekonomin att gå ihop i slutet på månaden, och hur de har mått de senaste två veckorna.

De fick också svara på hur lätt eller svårt det var att nå fem olika samhällsfunktioner: grönområden, post, bank, allmänna kommunikationer och kulturutbud.

Resultatet visar att tillgången på natur var den enda faktorn som utjämnade skillnaden i välbefinnande mellan de rikare och de fattigare deltagarna.

Läs mer: Access to green space reduces rich-poor divide in mental wellbeing


Grönska på jobbet minskar stress (2004)

Landskapsarkitekterna Ulrika Stigsdotter och Patrik Grahn upptäckte ett tydligt samband mellan stress och tillgången till natur på arbetsplatsen.

Ju mer åtkomlig grönskan är, både i form av utsikt från arbetsplatsen och i form av möjlighet att ta rast ute, desto mindre ofta är man stressad.

Tillgång till grönska på arbetsplatsen jämfört med antal stresstillfällen per år

 • Saknar utsikt över trädgård och saknar möjlighet att gå ut på raster 153,73
 • Saknar utsikt över trädgård men kan ibland gå ut och ta rast 104,08
 • Har utsikt över trädgård men har fåeller inga tillfällen att ta rast ute 96,66
 • Har utsikt över trädgård och kan ta rast ute mer än en gång i veckan 77,07

Källa: Naturen som kraftkälla. Naturvårdsverket.


Att röra sig i naturen håller dig rörlig och lugn (2013)

En översikt över hur vi påverkas av att röra oss i naturen ”green exercise” fann stora fördelar:

 • ökar fysisk aktivitet men minskar känslan av utmattning.
 • minskar stress
 • minskar mental utmattning
 • förbättrar humör, självkänsla och upplevd hälsa.

Författarna drar slutsatsen att kombinationen träning och natur kan vara ett kraftfullt verktyg för att motarbeta både fysisk inaktivitet och livsstilssjukdomar.

Läs mer: The great outdoors: How a green exercise environment can benefit all


Gröna omgivningar förbättrar uppmärksamheten hos barn (2017)

En spansk studie jämförde hur gröna barnens uppväxtmiljöer var med hur väl de presterade på test som mäter förmåga att behålla uppmärksamhet.

Studien visade att de som vuxit upp i grönare omgivningar presterade bättre på en del (men inte alla) tester.

Enligt författarna stämmer resultatet med tidigare studier på vuxna som visat att natur kan förbättra uppmärskamheten.

Läs mer: Lifelong Residential Exposure to Green Space and Attention: A Population-based Prospective Study


Har du fler exempel? Tipsa mig.

Den här genomgången gör inga anspråk på att vara komplett.

Har du tips på någon studie eller artikel som borde finnas med här? Lämna en kommentar.

Tack på förhand!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.