Vill du minska stressen? Sätt igång! Här är ett försök till helhetsgrepp, och du kan börja var du vill. Det bästa sättet att minska stress – är att minska stress.

Beräknad läsningstid: 10 minuter

Skogsbadsdags!
Stress är mycket mer än ”att ha mycket att göra”.

”Om vi har för mycket att göra under för lång tid och inte får återhämtning blir vi till slut sjuka” är en vanlig föreställning om stress.

Det är sant, men samtidigt en otrolig förenkling.

Om vi ska komma tillrätta med den pågående stress-tsunamin bör vi inse att problemet är komplext. Och angripa det på många fronter.

Här kommer en barfotafilosofs tankar om stress. Artikeln är självklart inte komplett, och avspeglar mina tankar och erfarenheter.

Jag hoppas den ska väcka tankar och utgångspunkt för ett meningsfullt samtal om stress.

Och du får många förslag på konkreta saker du kan göra nu.

Åtta nyanser av stress

Det är mycket som stressar oss, inte bara ”mycket att göra”. Här är några nyanser av stress. De kan överlappa varandra.

 1. Psykisk stress
  Det man oftast menar när man talar om stress. Vi belastar vår hjärna för mycket och får för lite återhämtning. 
 2. Fysisk stress
  Vi rör oss för lite och för ensidigt. Det leder till att vi får ont i kroppen och systemsjukdomar som hjärtinfarkt och diabetes. Men också att vi blir svaga och har svårt att leva upp till vår stolta, lekfulla potential. 
 3. Fysikalisk stress
  Buller från arbetskamrater. Dålig inomhusluft. Brist på dagsljus. Konstiga ämnen i mat, vatten och luft. 
 4. Teknikstress
  Tekniska grunkor som ska underlätta vår vardag funkar inte som de ska. Eller kräver saker av oss som tar tid från det som är viktigt. Det gör oss frustrerade och stressade. 
 5. Social stress
  Reklam och våra egna sociala flöden förser oss med idealbilder som eldar på vår känsla av att vi inte riktigt duger, att något fattas. (Men som vi kan köpa oss till.) 
 6. Ekonomisk stress
  Det är mycket grunkor nu som vi ”måste” ha. Det kostar pengar.
  Om vi inte har en hyfsad buffert kan oron för att tvättmaskinen går sönder öka stressen. 
  Och om du oroar dig för att bli av med jobbet kanske du inte säger ifrån till chefen.
 7. Etisk stress
  Vi pressas att göra annat än det vi känner att vi borde.
  Till exempel läkaren som måste ägna massor av tid åt att dokumentera i stället för att träffa patienter. 
  Eller säljaren som kränger grunkor hen inte tror själv på.
 8. Existentiell stress
  Vi har kastat ut gud (vilket jag tycker är bra).
  Men utan att ersätta henom med något annat kan det leda till en känsla av ensamhet och meningslöshet som innebär stress. 

Huvva! 

Det är mycket vi har emot oss. Hur har det kunnat bli så här? 

Här kommer några saker. Det finns fler.

Jobbsamtal, laga mat och ta hand om barn samtidigt. Inga problem! Eller? Foto: Shutterstock.

Tio faktorer som ökar stressen

 1. Effektivitetsparadigmet
  Vi ska hela tiden göra mer med mindre. Klart att det sliter.
 2. Inomhussamhället
  Att vara inomhus är normen, fast vi biologiskt sett är jägare och samlare.
  Vi lever ett liv på burk. Det gör att vi ständigt utsätts för konstgjorda, stressande intryck och fysikalisk stress.
  Och vi berövas den känsla av frihet och kravlöshet som naturen kan ge.

  Tänk, till och med när vi ska vara rädda om oss själva och träna eller meditera gör vi det inomhus och på konstgjord väg.
 3. Förpappringen
  Det ständigt ökande kravet på mätning och dokumentation gör att vi måste göra allting minst två gånger; först gör vi det, sedan ska vi dokumentera att vi gjort det.

  Sedan ska kanske dokumentationen sammanställas i en rapport som ska föredras och så ska föredraget dokumenteras… Phu.
  I kombination med effektivitetsparadigmet gör det att vi får allt mindre tid att klara av det som är meningsfullt på.

  (Tack Johan Hofvendahl som myntat uttrycket förpappring. Jag stötte på det i Jonna Bornemarks tankeväckande bok Det omätbaras renässans. )
 4. Kommunikation av låg kvalitet
  Få saker är så välgörande som ett ärligt menat samtal på tu man hand om viktiga saker.
  I stället ersätts mycket samtal av sms, chattar och e-post.
  Vi ringer ju knappt ens till varandra längre.
 5. Ständiga distraktioner
  Behöver jag säga öppna kontor?
  Att ständigt bli avbruten och inte kunna fokusera på EN uppgift en längre stund kostar ofantliga mängder psykisk energi.
  Och bidrar till att jobbet tar längre tid och blir sämre.
  Vi distraheras också av ständiga pling och notifikationer.
 6. Larmrapporter
  Media förser oss med en oändlig ström av negativa nyheter som eldar på kamp- och flyktreaktioner.
 7. Att ständigt vara tillgänglig
  Är jag tillgänglig är jag viktig. Om jag inte svarar nu kanske jag missar något?
 8. Lyckofasader
  Se ”social stress” ovan.
 9. Upptagenhetssyndromet
  Att vara upptagen är normen. Om jag inte visar att jag är upptagen och på språng – behövs jag då?
  Att ta paus eller ha det lugnt ett tag blir misstänkt.
 10. Naturbrist
  Hänger ihop med flera av punkterna ovan.
  Vi har tappat rotfästet med naturen.
  Och vi beter oss till stora delar ”onaturligt” – alltså på ett sätt som inte stämmer med vår biologi. Och därför inte får oss att må bra.

Uppifrån eller nerifrån? 

Ok så hur ska vi angripa stressen?

Uppifrån, med lagar, regler, policys och företagskultur?

Eller underifrån? Göra som Gandhi – ”Var den förändring du vill se i världen”? 

Jag jobbar mycket underifrån. Det har nog att göra med min bakgrund. 

 • I scouterna fick jag lära mig att göra det jag kan för att må bra även i dåligt väder. 
 • När jag arbetade som ambulanssjukvårdare blev det uppenbart att min arbetsmiljö till stor del berodde på vad jag själv gjorde.

  Jag möttes dagligen av knepiga uppgifter, och om de skulle bryta ner mig eller inte avgjordes i stor utsträckning av hur jag betedde mig.

  Hur jag står, kommunicerar, bär, lyfter, tänker… Allt påverade direkt och tydligt min psykiska och psykiska hälsa. 
 • När jag pluggade till mindfulnessinstruktör tog jag stort intryck av acceptansperspektivet.
  Att se vad jag kan påverka och inte och välja vad jag vill fokusera på. 

Jag gillar helt enkelt underifrånperspektivet. Det gör mig till ett aktivt subjekt, inte bara ett offer för omständigheterna. Det känner jag att jag mår bra av.

Och det faktum att vi har världens tuffaste arbetsmiljölagar samtidigt som vi slår stressrekord antyder att ovanifrånperspektivet inte räcker.

Samtidigt går det inte att blunda för att ovanifrånperspektivet kan vara otroligt kraftfullt när det fungerar.

Tänk bara på bilbälteslagen. Innan den kom sågs bilbälte som något onödigt, ja rentav löjligt. Idag är det få som kör ens några meter utan bältet. 

Och en företagskultur som stödjer välbefinnande är ovärderligt – när det finns. 

Du behöver inte välja

Att propagera för ovanifrån- eller underifrånperspektiv är att missa poängen och slösa bort kraft på pennfäktning i stället för att rikta energin på det verkliga problemet. 

Självklart måste vi jobba både ovanifrån och underifrån. Allt utifrån vilken plattform vi har. 

Här är några för- och nackdelar med uppifrån- respektive nerifrånperspektivet: 

Ovanifrån – starkt när det funkar

Plus

 • Väldigt kraftfullt när det fungerar. Kan skapa en positiv kultur. 
 • Gör positiva värderingar synliga på organisationsnivå. 
 • Rutiner och regler kan hjälpa en positiv utveckling

Minus

 • Tar ofta lång tid att få på plats.
 • Tar ofta mycket resurser i form av arbetstid och möten.
 • Förlamande om det saknas, är otydligt, ofullständigt eller inte ärligt menat. Hälsopolicys och värdeord i bokhyllan, någon?

Underifrån – bara att sätta igång

Plus

 • Blixtsnabbt. Du kan agera här och nu. 
 • Resurssnålt. Gör det du kan med det du har.
 • Ränta på ränta-effekt. En god handling inspirerar till flera. 
 • Kan starta goda spiraler. När andra ser att du är rädd om dig själv blir du ett föredöme.
 • Ökar egenmakt. Och känslan av egenmakt. Det mår du bra av.

Minus

 • Ensam är inte stark. Det är svårt att jobba i motvind. 

Ok. Då vet vi lite om vad som orsakar stress. Och är motiverade att jobba mot den både uppifrån och underifrån.

Vad ska vi göra då? Här kommer några tips:

Elva faktorer som minskar stress

 1. Reflektion
  Låter dig få syn på vad som funkar och inte. Ta dig en stund utan distraktioner för att utvärdera vad du gör. Är du på rätt väg?
 2. Samtal av hög kvalitet
  När det är lämpligt, ring i stället för att maila. Prata öga mot öga i stället för att ringa. Du får in så många fler nyanser.
 3. Vänlig rörelse
  Du behöver röra dig, men kanske inte nödvändigtvis träna. Se rörelsen som en källa till välbefinnande. Ta trappan.
 4. Oaser
  Var hittar du ny energi? Gå dit!
 5. Säg nej
  Gör färre saker. Fokusera på dem som är verkligt viktiga. Välj bort resten. Du behöver också välja bort bra saker, för du kan inte göra allt.
  Innan du börjar en ny må bra-kur, rensa i kalendern så det inte blir ytterligare en stressfaktor en redan överfull vardag.
 6. Lev dina värderingar
  Det här låter högtravande, men minskar etisk stress. Hitta åtminstone ett område där du känner att du är i linje med dina värderingar.
 7. Fråga dig varför
  Gör inte saker ”bara för att”.
  Vad är vitsen med det här mötet? Varför ska jag jobba på just det här viset?
 8. Fokusera på det som är viktigt.
  Inte i första hand det som går att mäta. 
 9. Ge
  Att bidra får oss att må bra. Du kan ge ärligt beröm. Eller ett leende. Eller ge lite av din tid till en frivilligorganisation.
 10. Lägg ansvaret där det hör hemma
  Ta ansvar för det du har ansvar för. Släpp resten.
  Har du mer att göra än du hinner med? Det är chefens ansvar att hjälpa dig prioritera. Och ditt ansvar att påtala det för chefen.
 11. Gör det med naturen
  Naturen ger dig massor av ledtrådar till välbefinnande, om du bara är uppmärksam.
  Kolla nästa stycke.

Du behöver inte springa till naturen. Men ta dig dit om du är rädd om hälsan.

Tio sätt du kan få hjälp av naturen. 

Många känner till att naturen minskar stressreaktioner och kan ge återhämtning. Men jag tror naturen kan ha mycket större betydelse, även om allt inte går att mäta.

Det här är en del av allt du kan få ut av att samverka med naturen:

 1. Vänlig rörelse
  När du rör dig i naturen får hela kroppen omväxlande belastning eftersom naturen är knölig. Du kan själv välja hur knepigt det ska bli.
 2. Du duger
  Du är välkommen som du är.
  Naturen bryr sig inte om ifall du har ”fel” kläder eller utseende, om du kan språket eller om du uppdaterat din status i sociala medier.
 3. Hjärnvila
  Mjuk fascination minskar psykisk stress. Du kan vara uppmärksam men behöver inte döma eller värdera. Det är vilsamt.
 4. Frånvaro av fysikalisk stress
  Det är bättre luft, mindre buller och färre smittämnen i naturen än inomhus.
 5. Känsla av sammanhang
  Om du tar dig tid att varva ner i naturen kan du med tid uppleva en stark känsla av att höra samman med något större. Det är läkande.
 6. Distans
  I naturen kan du se vardagsproblemen lite på avstånd.
 7. Inget flum.
  Naturen är som den är. Den lindar inte in. Regnar det så gör det. Naturen bemöter dig rakt och ärligt. 
 8. Skönhetsupplevelser
  Naturen är full av konstverk som hela tiden ändras på en tidsskala som är vilsam. Allt du behöver göra är att vara uppmärksam.
  Gå ut och titta på ett löv så förstår du vad jag menar. Det spelar ingen roll om det är grönt eller brunt.
 9. Känsla av kontroll
  Du väljer själv vart du går, vad du gör, hur du klär dig, hur länge du är ute. 
 10. Acceptans av att du inte har kontroll
  Mycket i naturen kan du inte påverka. Som vädret eller om det är lerigt. ”det är som det är”
  Tillsammans ger punkterna 9 och 10 att du får konstant övning i Sinnesrobönen: 

”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan påverka, mod att påverka det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” (Jag tog bort gud ur bönen. Vill du ha tillbaka henom – varsågod.) 

Slutsats: gör det med naturen

 • Stressen är mer mångfacetterad än vi ofta inser. 
 • Vi behöver hjälpas åt att motverka stressen både underifrån och uppifrån. Och på många fronter.
 • Naturen kan vara en ovärderlig partner i kampen mot stress och för välbefinnande. 

Att göra-lista

Vad är EN sak du kan göra för att motverka stress och jobba för mer välbefinnande just nu?

Gör det.