Fortsätt rör dig. Men lyssna på kroppen.

Träning är bra för att förebygga stress. Men ta det varligt om du redan är utmattad är sjukgymnastens tips. Bosse på UtemaningenInspirerar till vardagsharmoni trots allt. utemaningen.se

Läs mer