Utemaningens kurser och aktiviteter fortsätter tills vidare trots Coronaviruset. Men med extra försiktighet.

Utemaningen genomför kurser och aktiviteter som vanligt tills vidare. Men vi är extra försiktiga.

Utbrottet av Coronaviruset ska vi ta på allvar.

Utemaningens kurser och aktiviteter fortsätter som det ser ut nu, men med extra försiktighetsåtgärder.

Jag gör bedömningen att kurser och evenemang ändå kan genomföras. Så här har jag tänkt:

  • Att vara i naturen stärker folkhälsan. Folkhälsomyndigheten uppmanar till exempel Friluftsfrämjandet att fortsätta sina uteaktiviteter, men med särskild försiktighet och inte för riskgrupper.
  • Utemaningens aktiviteter sker i små grupper. Max ca 10 personer, inklusive mig. I enlighet med Friluftsfrämjandets rekommendation.
  • Jag gör riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall inför varje aktivitet. Och kommunicerar den med deltagarna.
  • Vi är utomhus, och enligt Folkhälsomyndigheten är risken att smittas mindre utomhus än inomhus.
  • Tidigare forskning visar att naturvistelse kan stärka vårt immunförsvar. Så kanske kan en må bra-aktivitet i naturen hjälpa hjälpa dig att klara av en eventuell smitta lite lite bättre.

Jag fortsätter resa till kurser – än så länge

Resor är ett knepigt kapitel. Jag har några kurser för Friskvårdsguider inbokade.

Som det ser ut nu kommer jag genomföra dem, och tänker så här:

Folkhälsomyndigheten avråder från ”onödiga resor”, men lägger också ansvar på trafikanordnare att se till att det inte uppstår trängsel.

En kurs för Friskvårdsguider är knappast livsnödvändig, åtminstone inte på kort sikt.

Men när många inomhusaktiviteter stängs ner ökar intresset för promenader, utegym och annan friskvård utomhus.

Jag tror att Friskvårdsguider kan vara viktiga för att ge människor redskap att må bra i samverkan med naturen, både nu och på lång sikt.

”Onödiga” resor kan tolkas som resor som inte behövs för att genomföra ett möte eller en kurs. Mycket kan ju skötas online. Eller rena nöjesresor.

Men guidekurserna kan inte ersättas med onlinemöten. Och jag tror som sagt att de är viktiga för folkhälsan.

Därför fortsätter jag resa, men med extra försiktighet.

  • Jag stannar inte längre än nödvändigt på annan ort.
  • Jag begränsar mina kontakter med det samhälle jag besöker till ett minimum.

Vi är extra försiktiga nu

Så här tänker jag för att vara så försiktig det går:

  • Jag kommer att ställa in kurser och aktiviteter om jag som ledare inte känner mig frisk. Du som deltagare får då tillbaka hela avgiften.
  • Har du anmält dig till en kurs eller aktivitet? Stanna hemma om du inte känner dig frisk. Du får hela avgiften tillbaka.
  • När vi möts håller vi lite lagom avstånd, och nyser i armvecket eller en näsduk om vi behöver nysa.

Artikeln är uppdaterad 6 april 2020.

Bosse Rosén

Utemaningen