Varför ska vi nöja oss med arbetsmiljölagens mål ”inte bli sjuk eller skadad av jobbet”? Tillämpa djurskyddslagen och sikta på välbefinnande i stället. 

 

Hur kan du jobba mer djuriskt? Foto: Shutterstock.

 

Eh…vad? Djurskyddslagen? 

Jo, jag menar allvar. 

Om vi tillämpade djurskyddslagen på våra arbetsplatser skulle vi minska ohälsan och få en mycket trevligare arbetsdag.
Och du kan börja nu. 

 

Varje år kraschar 32 000 personer in i väggen. Trots tidernas strängaste arbetsmiljölagar. 

Det tyder på att dagens lagar inte räcker. Det har jag skrivit om i artikeln ”Säg nej till stressen – på allvar”. 

Ett skäl till det kan förstås vara att lagar i sig inte gör att någon mår bättre på jobbet. 

De måste tillämpas också. 

Men arbetsmiljölagen är i mitt tycke alldeles för lam om det är välbefinnande vi vill uppnå.

Och varför skulle det vara något annat? 

 

”Tänk inte på arbetsskador”

Problemet med arbetsmiljölagen är att den är negativt skriven. 

Den fokuserar på vad vi inte vill ha: att någon blir sjuk eller skadad av jobbet. 

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” (1 kapitlet, 1 $ Arbetsmiljölagen) 


Det är förstås viktigt, men det räcker inte. Här är två skäl: 

 • Att fokusera på vad vi inte vill ha ger ingen ledning om vad det är vi vill sträva efter. Eller hur vi ska nå det.
  Det är som det gamla tankeexperimentet ”Tänk inte på en vit elefant”. Vad tänkte du på?
 • Ambitionen att vi inte ska bli sjuka eller skadade av jobbet betyder i praktiken att det är ok att vi har tråkigt, att jobbet är meningslöst och att vi är stressade och mår dåligt av att sitta stilla. Så länge vi kan ta oss till jobbet är lagen uppfylld. 

Ingen vidare ambitionsnivå om du frågar mig. 

 

Djurskyddslagen säger vad vi vill ha

Skillnaden mot djurskyddslagen kan tyckas liten i ord, men är ofantlig i betydelse. Kolla här: 

”Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att:

 1. deras välfärd främjas,
 2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende),
 3. och beteendestörningar förebyggs.”

Kursiveringarna är mina: ”Välfärd främjas”. ”Naturligt beteende!” 

Inte bara undvika sjukdom och skador. 

Det vill väl du och jag också! 

 

Nej, släng inte Arbetsmiljölagen

Så är det dags att skrota arbetsmiljölagen?

Absolut inte! Den är superviktig. Den ger dig ju bland annat skyldigheten att jobba på ett sånt sätt att du inte blir sjuk eller skadar dig.

Och att inte bli sjuk eller skadad av jobbet är ett minimikrav. Men vi behöver uppenbarligen sikta högre.

Där kan vi inspireras av djurskyddslagen.

 

Du och jag är också djur

Sist jag kollade var arten människa också djur, även om vi tenderar att glömma eller inte låtsas om det. Så varför ska ”främja välfärd” och ”naturligt beteende” inte gälla oss? 

Tänk bara på uttrycket ”jobba som ett djur”. 

Jag vet inget djur som frivilligt skulle sitta stilla inomhus 99 procent av sin tid. Gör du? 

Om du utsätter din hund för det kan du bli straffad för djurplågeri. 

(Okej då, en vandrande pinne kanske gör det, men du förstår vad jag menar.) 

 

Nej, vi behöver inte flytta ut i skogen

Så vad är då ett naturligt beteende för djuret människa? Vad skulle främja din och min välfärd? 

Att sitta still dagarna i ända i konstgjorda miljöer, bombarderade av stressande intryck och med få möjligheter till återhämtning? 

Skulle inte tro det. I så fall skulle vi inte ha dagens tsunami av stressrelaterad ohälsa. 

Djuret människa har under 99,9 procent av sin tid på jorden levt i och med naturen som jägare och samlare. Vandrare. Från födsel till död i intimt samspel med jord, gräs, bakterier och andra djur.

Det är ett naturligt beteende som får oss att må bra. 

Nu kan ju inte du och jag börja leva som jägare och samlare även om vi skulle vilja. Men det behövs som tur är inte heller.

Vi behöver inte flytta kontoret ut i skogen (även om en del gör det).
På din arbetsplats finns det massor du eller din chef kan göra om vi bara bestämmer oss för att det är viktigt att må bra. 

 

Här är några förslag till en lite naturligare arbetsdag: 

 • Mycket och varierande rörelse.
  All forskning är entydig om att rörelse förebygger sjukdom. Men kanske är det fel formulerat? Kanske är det bättre att säga att brist på rörelse gör oss sjuka? Det är inte samma sak.

  Vi kan enkelt och kostnadsfritt göra massor: Stå och jobba. Ta stå- och gåmöten. Införa pausgympa. Använda pausprogram. Använda trappor.
 • En mindre stressande miljö 
  De svåraste fallen av utmattning rehabiliteras bäst i natur och trädgård. Men varför vänta tills du är vidbränd?Vi kan inreda våra arbetsplatser med gröna växter och naturliknande material, ha bullerdämpande material eller naturljud som bakgrund. Ta med datorn ut i parken ibland.
 • Dagsljus 
  Brist på dagsljus stör dygnsrytmen, förstör sömnen och gör oss sega.

  Vi kan gå ut mitt på dagen, ha stora ljusgårdar på jobbet eller ha ljusterapirum.
  Nu finns till och med konstgjord belysning som liknar den naturliga och som verkar kunna få oss att må bättre.
 • Bra och tillräcklig återhämtning
  Stress i sig är inte farlig utan en turbo som gör oss skärpta och får oss att prestera bra.
  Vi är gjorda för att tåla stress. Men bara om vi får tillräcklig och återkommande återhämtning.

  På jobbet kan du ta regelbundna mikropauser. Utan att kolla på telefonen – det är inte vila utan använder samma del av hjärnan som när du jobbar.
  Hemma kan du prioritera tillräcklig nattsömn.

Världens enklaste multimedicin kan du ta nu direkt

Gå ut. Helst i gröna omgivningar. Det ger rörelse och dagsljus, minskar stress och ger återhämtning. Helt otroligt om man tänker efter.
Och helt utan biverkningar. 

(Jo, du kan förstås få lera på skorna eller granbarr innanför kragen. Det dör du inte av. Det är det däremot många som gör av stressen.) 

Kanske är det för att en stund utomhus är gratis som vi underskattar dess betydelse?

 

Börja nu. Upprepa ofta. 

Var rädd om dig! Det finns bara en av dig. 

 

P.S. 

Var tänker jag fel? Vad är ditt bästa tips?
Hör gärna av dig till bosse@utemaningen.se

D.S.