Det är dags att börja använda företagens kreativitet och finansiella muskler till att göra gott på allvar. Du och ditt företag kan ta det första steget redan idag. Hur du gör är upp till dig – men ta steget och sov bättre om natten. Det är lönsamt!

Företag som gör gott är lönsamma. Foto: Pixabay.

Gör gott – och öka lönsamheten i företaget. Foto: nattnan23/Pixabay.

Det är dags att prata klarspråk om företagande.

Det här vet vi:

  • Kapitalism och fritt företagande är ett system som gör mycket gott. Det ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar och kan skapa stora värden.
  • Men kapitalism och företagande ställer till med mycket ont också. Vi har hamnat i ett läge där var fjärde anställd mår så dåligt av jobbet att hen inte kan utföra sina uppgifter, samtidigt som vi är på god (ond) väg att förstöra den natur vi alla är beroende av.

    Det verkar som att “den osynliga handen” som ska se till att alla får det bra om företag och enskilda agerar i snävt egenintresse inte funkar särskilt bra.

 

Så kan vi inte ha det, det är uppenbart.

CSR är bra. TSI är bättre.

Mycket gott är på väg. Varje företag med självaktning jobbar idag med CSR – corporate social responsibility – eller socialt ansvar. Det är jättebra, och håller på att bli en överlevnadsfaktor. Konsumenter vill handla med justa företag!

 

Men CSR räcker inte och det går för långsamt. Det är dags för företag att kliva fram och ta ett tydligare ansvar för varför det företaget finns.

 

Wendy Woods, VD för Boston Consulting Group, för i en TED-video fram begreppet TSI – Total societal impact. Alltså vilken påverkan företaget har på samhället ekonomiskt, socialt och ekologiskt/miljömässigt. Positiv eller negativ och hur mycket. Det är ett jättekliv i rätt riktning.

 

Om TSI tilläts styra företagens agerande i (minst) lika hög grad som TSR (total shareholder revenue – utdelning till aktieägarna) skulle en enorm kraft frigöras för allas bästa.

 

Att göra gott är lönsamt

Wendy Woods visar att det är lönsamt för företag att göra gott. Hon har kartlagt företag i fyra branscher, och sett att de som satsat på hög TSI också är högre värderade.

Och nyligen skrev företrädare för bland annat NCC, Riksbyggen och Skanska ett upprop i Veckans affärer om värdet av att samarbeta med naturen:

”Investeringar som bygger på att samarbeta mer med naturens gratisarbete – ekosystemtjänsterna – är dessutom mer ekonomiskt hållbara”, skriver de.

 

Företag ska tillfredsställa människors behov och vara lönsamma

Det här är en grundtes i företagande. Men vad är “människors behov”. egentligen?  Är det alltid liktydigt med fler prylar? Vad kan vara ett viktigare behov än människors välmående och friska ekosystem?

Vilket barn vill leka med sin fina nya plastbåt i ett dött hav?

Statistikern Nic Marks kan ge en ledtråd till våra verkliga behov. Han har visat att vad som ger verkligt välbefinnande är sånt som inte belastar planeten. Som fysisk aktivitet, sociala relationer, lärande, medveten närvaro och att – håll i dig – ge.

Hur kan du rikta in ditt företag på att tillgodose människors verkliga behov?

 

Människor som gör gott sover gott om natten

Alla vill känna att livet har en mening. Annars mår vi inte bra. Och vad kan vara mer meningsfullt än att ägna sin kreativa energi och finansiella muskler till att göra världen bättre på riktigt? Det är inte ovanligt att företagare som blivit stormrika börjar ägna sig åt välgörenhet. Titta på Bill och Melinda Gates till exempel. Men varför inte göra samhällsnyttan till en integrerad del av företagandet redan från början?

Företag som gör gott lockar arbetskraft

Unilever är gigantiskt, och gör bland annat – tvål. Kanske inte det sexigaste man kan tänka sig. Men sedan de lanserade sin Sustainable Living Plan har antalet ansökningar om att jobba på företaget skjutit i höjden. Och enligt en artikel i Fortune menar VD Paul Polman är deras motiv just att göra gott:
”They say, ‘At the end of the day, I’m going to make a difference that is bigger than I could have done myself.’ ”

Dags att ändra aktiebolagslagen?

Ett sätt att få TSI att få genomslag är att ändra aktiebolagslagen. Som det nu är finns det bara ett syfte med att driva ett företag – att ge utdelning till aktieägare. Det är visserligen tillåtet att ha ett annat syfte, till exempel att göra gott, men det måste då skrivas in i bolagsordningen. Står det inget där förutsätts att företagets enda syfte är att tjäna pengar.

Men det måste inte vara så. Jag ser en parallell till Skogsvårdslagen. Den hade tidigare som enda mål att främja produktion. Men i dagens skogsvårdslag finns två mål: produktion och biologisk mångfald. Och de är likställda.

(Det finns mycket att säga om hur skogen mår, men med nya skogsvårdlagen måste du i alla fall ta lite naturhänsyn när du avverkar.)

 

Vad skulle hända om man gjorde samma sak med aktiebolagslagen? Tänk dig bolagsstämmorna där aktieägarna rasar för att företaget visserligen gör storvinst men har misslyckats med att vara en tillräckligt god kraft i världen.

Tänk dig ekonominyheterna där man med rynkade ögonbryn redovisar att H&M enligt senaste kvartalsrapporten redovisar “ett TSI som visserligen stigit med 5% men är väsentligt lägre än förväntningarna om 20%”.

 

Ändra bolagsordningen

Att ändra aktiebolagslagen görs förmodligen inte över en natt. Lite enklare bör det vara att ändra bolagsordningen. Lägg till en skrivning om positiv påverkan på samhället – och agera efter det.

 

Action plan – det här kan du göra nu

Om du vill att ditt företag ska vara en god spelare och finnas kvar på marknaden finns det en hel du kan göra. Det gäller storföretag såväl som egenföretagare.

  • Skriv in i bolagsordningen att företaget ska verka för välbefinnande (eller hur det känns bra för er att uttrycka det).
  • Har du en enskild firma kan du lägga in en skrivning om positiv påverkan på samhället i affärsplan eller mission statement. Så här har Balansverkstan gjort. 
  • Satsa på att personalen mår bra. Välbefinnande börjar inifrån.
  • Engagera företaget i lokalsamhället på det sätt som passar er.
  • Ge hållbarhetsrabatt till kunder som också vill agera hållbart. Kriterierna och storleken bestämmer ni förstås själva.
  • Ge något till jorden. Ett superenkelt sätt är att gå in på naturarvet.se. Med ett klick räddar du en handflatas storlek av gammelskog. Du kan också bli klicksponsor och exponeras som ett juste företag samtidigt som du gör nytta. 

 

Vad tycker du?

Hur gör du och ditt företag för att göra tillvaron lite bättre för människor och planet?

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.