Tillåter allemansrätten att du tar betalt för att genomföra skogsbad på annans mark? Ja, men det finns en del att tänka på. 

Beräknad läsningstid: 4 minuter

Ja, det är tillåtet att guida på annans mark, men det finns lite att tänka på. Foto: David Sahlberg.

Många vill ut och uppleva lugn i naturen, och gärna i sällskap med en guide. Men får du leda en grupp på någon annans mark? Och spelar det någon roll om du tar betalt?

Ja, det går alldeles utmärkt att anordna en betald aktivitet i naturen.

Naturvårdsverket skriver på sin sida Organiserat friluftsliv:

Allemansrätten kan användas kommersiellt. Den kan också användas av många personer samtidigt. 

Det bygger på en dom i Högsta domstolen från 1996 som slår fast att det inte finns något hinder mot att allemansrätten nyttjas kommersiellt. 

Det fallet gällde organisarad och upprepad forsränning, som förmodligen har betydligt större naturpåverkan än skogsbad. 

Domstolen skriver att även om allemansrätten tillkommer den enskilde kan den utövas av flera tillsammans, givet att var och en håller sig inom allemansrättens ramar. 

Men du som arrangör har ett särskilt ansvar att se till att inte markägaren drabbas av skada eller andra besvär, enligt Naturvårdsverket. 

Domen ovan slutade också med att den organiserade forsränningen förbjöds.

Det här måste du som arrangör göra 

  • Skaffa kunskap om allemansrätten.
  • Informera deltagarna om allemansrätten och det ansvar som följer den.
  • Genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär.
  • Välja lämplig plats för verksamheten för att förebygga risken för skador och andra besvär
  • Samråd kan behövas för ”kringaktiviteter” som kan komma att påverka naturmiljön (miljöbalken 12 kapitlet 6§). Att uppföra ett tältläger (även tillfälligt) är ett exempel på en kringaktivitet.

Samverka med markägaren – innan du drar igång

Min tolkning är att det enligt lagen är fritt fram att guida på annans mark så länge du inte orsakar skada. Det finns inte heller någon laglig skyldighet att underrätta markägaren. 

Det är något som LRF med sina 140 000 medlemmar (varav många är markägare) är kritisk mot. 

Det är lätt att förstå. En privatägd skog är en kommersiell aktivitet på lång sikt, och en markägare har förstås ett legitimt intresse av vad som händer där.

Om man vill förlägga verksamhet till någon annans mark måste det baseras på dialog, samråd eller avtal med den som äger marken, skriver LRF på sin sida Allemansrätten och kommersiell verksamhet

Så om du vill ha ett bra förhållande till markägaren (det vill du förstås) och känna dig välkommen tillbaka är det naturligtvis en god idé att berätta att du vill guida på hens marker. 

Helst långt innan du har konkreta planer. Då kan ni lära känna varandra och få förståelse för varandras synpunkter.

Sedan kan du återkomma med en plan för vad du gör, och kanske även upprätta ett skriftligt avtal.  

Kanske ska du bjuda in markägaren till en guidning så hen förstår vad du gör? 

Naturturismföretagen har i samverkan med bland annat LRF tagit fram en matig folder ”Turism på annans mark”.

Den innehåller förslag på arbetssätt, och också mallar för skriftliga avtal som kan användas så båda parter vet vad som gäller.  

Det kan vara knepigare i skyddad natur

I naturreservat eller annan skyddad natur finns specialskrivna regler som beror på varför just det området är skyddat. 

Du som arrangör är skyldig att känna till vilka regler som gäller i det område du ska guida i. Det kan vara förbud mot att elda eller rida, eller så kanske delar av området har tillträdesförbud under häckningstid.  

Om du ska ha större grupper eller återkommande arrangemang i skyddad natur kan du också vara skyldig att anmäla det till länsstyrelsen eller den som förvaltar marken. 

Allt det här och mycket mer kan du läsa i Naturvårdsverkets folder Friluftsliv och naturturism i skyddad natur

Om du är osäker kan du fråga länsstyrelsen i ditt län. 

Slutsats: ”Inte störa, inte förstöra” gäller även här.  

Det här är mina slutsatser:

  • Du får guida på annans mark, och ta betalt för det, om du ser till att gruppen inte skadar naturen. 
  • Du som arrangör har ett särskilt ansvar att se till att din aktivitet genomförs på ett sätt som inte bryter mot allemansrätten. 
  • Om du ska guida i skyddad natur kan det krävas dialog eller samråd. Kontakta länsstyrelsen i ditt län om du är osäker. 
  • Det är en god idé att kontakta markägaren, men du måste inte.
  • Vill du vara riktigt säker – upprätta ett skriftligt avtal med markägaren (eller förvaltaren om det gäller skyddad natur). 

Läs mer: 

Organiserat friluftsliv (Naturvårdsverket)

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur (Naturvårdsverket) 

Turism på annans mark (LRF och Naturturismföretagen m fl.)